Gewoon normaal doen

HUISREGELS

Huisregels

1. Artikel 1: Huisregels

 1. Zodra men het Graveland Festival of de Graveland camping betreedt, aanvaard men ook onze huisregels en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Graveland Festival gegeven aanwijzingen op te volgen.

Artikel 2: Toegang

 1. Toegang tot Graveland Festival is voorbehouden voor personen met een geldige toegangskaart en op vertoon van legitimatie. Bij het niet tonen van een geldig legitimatie of toegangskaart wordt toegang geweigerd.
 2. Bij de ingang van het terrein wordt gevisiteerd. Als hieraan geen medewerking wordt verleend door de bezoeker wordt de toegang tot het terrein geweigerd.
 3. Na het verkrijgen van toegang is het niet mogelijk het terrein weer af en op te gaan.
 4. Personen tot 14 jaar mogen Graveland Festival uitsluitend betreden onder begeleiding van een meerderjarige (tenminste 18 jaar oud).
 5. Het is bezoekers niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen op het festivalterrein:

 Auto’s, campers, caravans, (aanhang)wagens of andere vervoersmiddelen
 (Huis)dieren
 Gasstellen en/of barbecues
 Eet- & drinkwaren
 Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen, (vuur)wapens, waaronder (verdedigings-) wapens.
 Blik- & glaswerk
 Licht- en geluidsinstallaties
 Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk
 Generatoren
 Professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur en zogeheten selfiesticks
 Drugs
 Paraplu’s (worden in bewaring genomen)

Wanneer festivalbezoekers onder invloed/ of in het bezit van drugs en/of in het bezit van wapens of andere gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen zijn, wordt de toegang tot het festivalterrein geweigerd, dan wel van het terrein verwijderd. Tevens wordt de politie ingeschakeld.


Artikel 3: Alcohol 18+

Het is op het Graveland Festival voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij overtreding volgt verwijdering van het terrein. 

Op verzoek van het personeel van Graveland Festival, security of andere bevoegden dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.

18+ krijgt een polsband en drank wordt enkel verstrekt aan diegene met deze polsband.


Artikel 4: Terrein

 1. Op het festivalterrein is het niet toegestaan voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen.
 2. Graveland Festival is bevoegd foto en video-opnames te maken voor commerciële doeleinden.
 3. Het gebruik van open vuur is niet toegestaan op het festival en campingterrein.
 4. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 5. Na zonsondergang is het om veiligheidsoverwegingen niet toegestaan het water van het festivalterrein te betreden.
 6. Bedreiging, agressie, mishandeling en/of intimidatie in de ruimste zin van het woord zijn ten strengste verboden. Bij constatering hiervan wordt de toegang tot het terrein geweigerd dan wel wordt de desbetreffende bezoeker van het terrein verwijderd. Tevens wordt de politie ingeschakeld.
 7. Geen enkele vorm van racisme dan wel discriminatie wordt bij Graveland Festival getolereerd. Opruiende kleding/aanstootgevende kleding is niet toegestaan.
 8. De organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.